Hoofdstuk 01 Muziek en geluid

Vorige paginaVolgende pagina

www.ontdekdemuziek.nl

Geluidvoorbeelden

Klik op de linkjes om te luisteren.

440 Hertz toon  Zuivere A-toon
440 Hertz toon Piano  Zelfde A-toon op de piano
220, 440 en 880 Hertz Drie tonen A, steeds een octaaf hoger
20 - 20.000 Hertz Hoorbare gebied
Natuurtonen Hoorn (Jachthoorngroep 't Panneland)

Linkjes

Download Virtual Piano Download een Piano voor je PC
Dowload Wavegenerator Download Toongenerator op de PC
Informatie hifi techniek Muziek en techniek
Howstuffworks Geluid Hoe werkt geluid?
Popschoolmaastricht  Popschool Maastricht met allerlei nuttige informatie
Wikipedia  Kamertoon  Wikipedia encyclopedie kamertoon van 440 Herz
Uitleg decibels Wikipedia encyclopedie Wiskundige betekenis decibel
Basic of musical pitches  
Harmonic series Boventonen

Frequenties

De tonen van de toonladder hebben een eigen frequentie:

Toon   Toon Frequentie
Do      C 261.6
Re D 293.7
Mi E 329.6
Fa F 349.2
So G 392.0
La A 440.0
Ti B 493.9
Do C 523.3

De tonen A (La) van de verschillende octaven zijn:

Wetenschappelijk Toon Frequentie
0 A'' 27,5 Hz
1 A' 55 Hz
2 A 110 Hz
3 a 220 Hz
4 a' 440 Hz
5 a'' 880 Hz
6 a''' 1760 Hz
7 a'''' 3520 Hz
8 a''''' 7040 Hz