Hoofdstuk 11 Meer toonladders

Vorige paginaVolgende pagina

www.ontdekdemuziek.nl

Muziekvoorbeelden toonladders

Klik op de linkjes om te luisteren.

C-majeur

A-mineur
C-mineur
A-harmonisch mineur
C-harmonisch mineur
C-melodisch mineur omhoog
C-melodisch mineur omlaag
A-melodisch mineur omhoog
A-melodisch mineur omlaag
C-chromatisch
C-heletoons
C-pentatonisch majeur
A-pentatonisch mineur
C-pentatonisch mineur
C-blues
C-zigeuner majeur
C-zigeuner mineur

Extra

Majeur en minieurtoonladder

Toonladdertabel

Downloaden toonladdertabel als PDF

Transponator

Bovenstaande transponator te downloaden als PDF om af te drukken: met rechtermuiskop op transponator.pdf klikken en kiezen voor 'opslaan als'.

Linkjes

Dolmetsch  
Akkoorden en toonladders  

Akkoorden

Virtuele piano met akkoorden en toonladders

Uitwerking van de oefeningen

  Akkoorden Majeurtoonladder Algemene formule Resultaat
a B-majeur B, C#, D#, E, F#, G#, A#, B 1 2 3 4 5 6 7 8 B, C#, Eb, E, F#, G#, A#, B
b D-natuurlijk mineur D, E, F#, G, A, B, C#, D 1 2 b3 4 5 b6 b7 8 D, E, F, G, A, A#, C, D
c E-harmonisch mineur E, F#, G#, A, B, C#, D#, E 1 2 b3 4 5 b6 78 E, F#, G, A, B, C, Eb, E
d F-melodisch mineur + F, G, A, Bb, C, D, E, F 1 2 b3 4 5 6 7 8 F, G, Ab, Bb, C, D, E, F
  F-melodisch mineur  - F, G, A, Bb, C, D, E, F 1 2 b3 4 5 b6 b7 8 F, G, Ab, Bb, C, Db, Eb, F
e G-majeur pentatonisch G, A, B, C, D, E, F#, G 1 2 3 5 6 8 G, A, B, D, E, G
f A-mineur pentatonisch A, B, C#, D, E, F#, G#, A 1 b3 4 5 b7 8 A, C, D, E, G, A
g B-hele toon B, C#, D#, E, F#, G#, A#, B 1 2 3 #4 #5 #6 8 B, C#, D#, E#, F##, G#, A#, B
h C-blues C, D, E, F, G, A, B, C 1 b3 4 #4 5 b7 8 C, Eb, F, F#, G, Bb, C
i G-zigeunermineur G, A, B, C, D, E, F# 1 2 b3 #4 5 b6 7 8 G, A, Bb, C#, D, Eb, F#, G
j C#-zigeunermajeur C#, D#, E#, F#, G#, A#, B#, C# 1 b2 3 4 5 b6 7 8 C#, D, E#, F#, G#, A, B#, C#
k B-Ionisch B, C#, D#, E, F#, G#, A#, B 1 2 3 4 5 6 7 8 B, C#, D#, E, F#, G#, A#, B     
l E-Dorisch E, F#, G#, A, B, C#, D#, E 1 2 b3 4 5 6 b7 8 E, F#, G, A, B, C#, D, E
m A-Frygisch A, B, C#, D, E, F#, G#, A 1 b2 b3 4 5 b6 b7 8 A, Bb, C, D, E, F, G, A
n G-Lydisch G, A, B, C, D, E, F#, G 1 2 3 #4 5 6 7 8 G, A, B#, C, D, E, F#, G
o Bb-Mixolydisch Bb, C, D, Eb, F, G, A, Bb 1 2 3 4 5 6 b7 8 Bb, C, D, Eb, F, G, Ab, Bb
p D-Aeolisch D, E, F#, G, A, B, C#, D 1 2 b3 4 5 b6 b7 8 D, E, F, G, A, Bb, C, D
q A#-Locrisch A#, B#, C##, D#, E#, F##, G##, A# 1 b2 b3 4 b5 b6 b7 8 A#, B, C#, D#, E, F#, G#, A#
r B-gealtereerd B, C#, D#, E, F#, G#, A#, B 1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 8 B, C, D, Eb, F, G, A, B
       
Let op enharmonische tonen in deze kolom. Bij F## en G

Zie ook Majeurtoonladder en Toonladders (kies grondtoon en toonladder). De laatste link geeft tonen die enharmonisch zijn in C.