Hoofdstukken Ontdek de muziek!

Vorige paginaVolgende pagina    Bladeren

www.ontdekdemuziek.nl

Kies voor extra informatie bij elk hoofdstuk

1        Muziek en geluid
2        Noten
3        Kort of lang?
4        Kruisen en mollen
5        In de maat
6        Rondom de notenbalk
7        Intervallen
8        Majeur en mineur toonladders
9        Akkoorden
10      Muziekinstrumenten
11      Meer toonladders
12      Meer akkoorden
13      Progressies en akkoordenschema’s
14      Muziek en computer
15      Samen muziek maken
16      Componeren
17      Is de piano vals?
18      Transponeren